Επίδομα τέκνου 2019: Οι αιτήσεις για οικογένειες με ένα ή δυο παιδιά ξεκίνησαν

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει το κοινό ότι τέλος Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία αυτοματοποιημένη καταβολή του Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας, που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση σε μονογονεϊκές οικογένειες ή και σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το 2019.

Παράταση αιτήσεων

Δεδομένου ότι τα σχετικά έντυπα αίτησης κυκλοφόρησαν από τις 22 Μαρτίου 2019, η περίοδος αυτόματης καταβολής του Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας επεκτάθηκε μέχρι και το τέλος Μαΐου 2019, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους δικαιούχους να υποβάλουν τις νέες αιτήσεις για το 2019 χωρίς να διακοπεί η παροχή του επιδόματος.

Από τον Ιούνιο 2019 τα μηνιαία επιδόματα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας θα καταβάλλονται μόνο σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς και στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: http://www.mlsi.gov.cy

Διαθέσιμα τα έντυπα στο κοινό

Επιπλέον, τα έντυπα αιτήσεων για την παροχή Επιδόματος Τέκνου για το 2019 για μονότεκνες και δίτεκνες οικογένειες (έντυπο αίτησης γαλάζιου χρώματος) θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2019 ισχύουν τρία (3) είδη εντύπων, ως ακολούθως

  • Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες (κίτρινο χρώμα).
  • Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για μονογονεϊκές οικογένειες, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων (ροζ χρώμα).
  • Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες (γαλάζιο χρώμα).

Συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου στην ανωτέρω διεύθυνση, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλη την Κύπρο και στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου).

Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας,  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων, είναι δυνατή η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έχουν προλάβει ακόμη να υποβάλουν αίτηση, κατά τους πρώτους μήνες του έτους, στη βάση των στοιχείων των αιτήσεων που είχαν υποβάλει το 2018.