Δεν λαμβάνουν γονική άδεια οι αυτοτελώς εργαζόμενοι

Ογκίδια μαστού στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό - Πρέπει να μας φοβήσουν;

Τα κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία για τη γονική άδεια, όσον αφορά στους αυτοτελώς εργαζομένους, θέλει να κλείσει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η οποία θέτει επί τάπητος τα δύο νομοσχέδια που απέστειλε η Κυβέρνηση.

Κενά που είχαν δημιουργηθεί από την αρχική ψήφιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ενώ στόχος είναι όπως οδηγηθεί το θέμα το συντομότερο στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί.

Στην Επιτροπή Εργασίας

Τα κενά στη νομοθεσία είχαν δημιουργηθεί, λόγω του ότι κατά την κατάρτιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η εκτελεστική εξουσία είχε εξαιρέσει από το τελικό κείμενο την κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων, με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα να μην έχουν τη δυνατότητα, όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, να λαμβάνουν γονική άδεια. Προς αυτό το σκοπό, το Υπουργείο Εργασίας ετοίμασε το κείμενο που θα άλλαζε την κατάσταση και το οποίο θα τεθεί επί τάπητος στην Επιτροπή Εργασίας.

«Τώρα βρήκε η Κυβέρνηση ένα τρόπο για να αλλάξει η κατάσταση. Πριν από ένα μήνα κατέθεσε το σχετικό νομοσχέδιο, έκαναν ένα λάθος επειδή έπρεπε να γίνει αλλαγή και στο νομοσχέδιο για τη γονική άδεια. Αυτό το νομοσχέδιο το κατέθεσαν τώρα», ανέφερε στον REPORTER ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς.

Το πρώτο νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 18 Ιανουαρίου 2024 και με την κατάθεση του δεύτερου, ανοίγει ο δρόμος για να συζητηθεί το θέμα και να έρθουν οι αλλαγές που χρειάζονται, αφού μεγάλη μερίδα εργαζομένων ανήκουν στην υπό συζήτηση κατηγορία και επηρεάζονται.

«Θα γίνει η συζήτηση για να διορθωθεί το κενό αυτό. Σήμερα δεν παίρνουν γονική άδεια, όμως γίνονται κάποιες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά σε κάποια ωφελήματα των αυτοτελώς εργαζομένων. Είναι ένα σημείο που όλοι διαπιστώναμε ως κενό, όταν περνούσαμε το νομοσχέδιο, όμως ως Βουλή δεν είχαμε την εξουσία να το προσθέσουμε, επειδή αυτό θα σήμαινε αύξηση των δαπανών και άρα αντισυνταγματικό».

Στην Ολομέλεια της Βουλής

Πάντως, αυτό που επιδιώκει η Επιτροπή Εργασίας είναι όπως το θέμα συζητηθεί με τη μορφή του κατ’ επειγόντος και αναμένεται να το θέσει ως προτεραιότητα, με στόχο να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες άμεσα. «Εμείς έχουμε αυτή την εξέλιξη αυτή τη στιγμή και ζητούμενο είναι όσο το δυνατό να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί, χωρίς να κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα του ελέγχου και την εξέταση που πρέπει να κάνουμε ως Βουλή».

Τι αναφέρουν τα νομοσχέδια

Σημειώνεται πως στην εισαγωγική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε τον Ιανουάριο και αφορά στην τροποποίηση του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, αναφέρεται πως το εν λόγω κείμενο εισάγει στους δικαιούχους επιδόματος γονικής άδειας και την κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, στο νομοσχέδιο εισάγονται ασφαλιστικές δικλείδες που αφορούν στην υποχρέωση των αυτοτελώς εργαζομένων για καταβολή των οφειλόμενων εισφορών τους για τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, καθώς επίσης και την εξαίρεση θεσμοθετημένων περιόδων, π.χ. ετήσιας άδειας ανάπαυσης, αναστολής εργασιών, από τις περιόδους που μπορούν να λάβουν επίδομα γονικής άδειας.

Παράλληλα, στην έκθεση προστίθεται πως εισάγεται η κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων στους δικαιούχους παροχών λόγω επαγγελματικών βλαβών. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν τις εργασίες τους διακινούμενοι από τόπο σε τόπο, καλύπτονται και κατά τη μετακίνησή τους. «Οι ασφαλιστικές δικλείδες που εισάγονται για το σκοπό αυτό είναι, όπως και στην περίπτωση του επιδόματος γονικής άδειας, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές τους κατά τα τελευταία δύο τρίμηνα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου, απαιτείται να ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία που επισυνέβη το ατύχημα, να έχουν απασχοληθεί 13 εβδομάδες στην εν λόγω κατηγορία ασφάλισης και το ατύχημα να έχει γνωστοποιηθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου».

Όσον αφορά στο δεύτερο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη και αφορά στον περί αδειών και ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής νόμο, το Υπουργείο Εργασίας τονίζει πως κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του νόμου, ώστε αυτός να συνάδει με τις πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμο. Τονίζεται, δε, ότι σκοπός του συγκεκριμένου νόμου είναι η συμπερίληψη πρόνοιας στον βασικό νόμο, ώστε να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος γονικής άδειας οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Διαβάστε επίσης:

Στη Γάζα ο πιο καταστροφικός λιμός που καταγράφηκε ποτέ, λέει ο Γκουτέρες

Τι είναι η Νεανική Παιδική Ρευματοπάθεια και η εκστρατεία Ενημέρωσης