Ασκήσεις επανάληψης: Ώρα να μάθουμε τις μετοχές!

Στην ενεργητική φωνή, μετοχή έχει μόνο ο Ενεστώτας. Η μετοχή έχει κατάληξη –οντας και -ώντας. Όταν το (ο) δεν τονίζεται, είναι όμικρον, ενώ όταν τονίζεται είναι ωμέγα. π.χ. δένω δένοντας πηδώ πηδώντας

Η μετοχή της ενεργητικής φωνής είναι άκλιτη.

Στην παθητική φωνή, μετοχή έχει ο Παρακείμενος. Έχει την κατάληξη –μένος. π.χ. δένομαι δεμένος κοιμάμαι κοιμισμένος

Η παθητική μετοχή ισοδυναμεί με επίθετο και κλίνεται όπως τα επίθετα.

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ωνω έχουν μετοχή σε –ωμενος π.χ. απλώνω απλωμένος ξηλώνω ξηλωμένος

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω διατηρούν και στη μετοχή το (ι) πριν από το ζ.

Όσα εξαιρούνται γράφονται με το αντίστοιχο γράμμα. π.χ. ποτίζω ποτισμένος αθροίζω αθροισμένος

Τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα τα σύμφωνα π, β, φ γράφονται στη μετοχή με 2μμ. π.χ. γράφω γραμμένος ανάβω αναμμένος

Τα ρήματα σε –αίνω έχουν συνήθως μετοχή σε –ημένος. π.χ. μαθαίνω μαθημένος πετυχαίνω πετυχημένος

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράφω τη μετοχή του Ενεστώτα της ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων:

τραγουδώ………………. τρέχω………………. παίζω…………………… γελώ……………….. διαβάζω………………… ξυπνώ……………… μιλάω…………………… φεύγω……………… πλένω…………………… ταξιδεύω……………. κυνηγώ…………………. μένω……………….

2. Γράφω τη μετοχή του Παρακειμένου της Παθητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων:

αγριεύω…………………….. ποτίζω…………………. ζηλεύω………………………. κάθομαι……………….. πρήζω………………………… γράφω………………… αθροίζω……………………… φυτεύω………………… εκπαιδεύω…………………… ανοίγω…………………. ανάβω………………………. γράφω…………………. δυστυχώ……………………… μαθαίνω………………… φοβάμαι……………………… ευτυχώ…………………. χτυπώ………………………… μολύνω………………….