Ανακαλούνται παιδικά μαγιό και ρούχα επικίνδυνα για την υγεία

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι  έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Μέσα στη λίστα με τα προϊόντα που ανακαλούνται υπάρχουν παιδικά ρούχα και μαγιό, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία των παιδιών.

Δείτε για ποια παιδικά ρούχα και μαγιό πρόκειται