5 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στο δάσκαλο του παιδιού σας σύμφωνα με τον ειδικό

Κάθε γονιός που έχει το παιδί του στο σχολείο ενδιαφέρεται να μάθει για την πρόοδό του, τόσο στα μαθήματα, όσο και στη γενικότερη συμπεριφορά του εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

Για αυτό το λόγο σε τακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνεί με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή του παιδιού, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά.

Ο εκπαιδευτικός / σχολικός ψυχολόγος Ανδρέας Δημητρίου επισημαίνει σε ανάρτησή του, ότι πολλοί γονείς ρωτούν τι ερωτήσεις πρέπει να κάνουν στον εκπαιδευτικό του παιδιού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των γονέων.

Ο κ.Δημητρίου σημειώνει πέντε σημαντικές ερωτήσεις που οφείλουν οι γονείς να έχουν υπ’ όψιν τους και είναι οι εξής: 

1. Ποια πιστεύετε πως είναι τα θετικά σημεία του παιδιού μου;

2. Σε ποιον τομέα το παιδί μου υστερή και χρειάζεται βοήθεια; Για παράδειγμα, στον τομέα της μάθησης, του συναισθήματος ή της συμπεριφοράς στην τάξη και στο προαύλιο;

3. Με ποιους τρόπους συνεισφέρει το παιδί μου στην τάξη;

4. Με ποιο/ποιους συμμαθητές το παιδί μου εργάζεται καλύτερα στην τάξη και κάνει παρέα στο διάλειμμα;

5. Έχετε κάποιες ανησυχίες για το παιδί μου, για τις οποίες πρέπει να γνωρίζω;