Τεμπελιά ή μαθησιακές δυσκολίες;

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να απογοητευτούν όταν ένα φαινομενικά ικανό παιδί υστερεί ακαδημαϊκά. Οι γονείς συχνά επαινούν το παιδί τους και αποδίδουν την κακή ακαδημαϊκή πορεία στην έλλειψη φροντίδας ή την έλλειψη κινήτρου για σχολική εργασία. Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένα παιδί δεν κάνει απλά ό,τι καλύτερο μπορεί (για οποιονδήποτε λόγο) ή έχει μαθησιακή δυσκολία;

Γράφουν οι Μαρία Γκουγκούμη, Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός & Αργυρώ Καραμπά, Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας

Σημάδια ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακή δυσκολία

Πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέση ή άνω του μέσου όρου νοημοσύνη, όπως μετράται με γνωστικό τεστ (IQ). Μπορούν να είναι πολύ δημιουργικά και έχουν μοναδικά ταλέντα. Δυστυχώς, πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται ως «τεμπέληδες» επειδή αποφεύγουν ή αρνούνται να κάνουν τα μαθήματά τους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικές ταχύτητες. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες επεξεργάζονται τις πληροφορίες διαφορετικά από τους άλλους. Για παράδειγμα, τα παιδιά με χαμηλή οπτική επεξεργασία μπορεί να φαίνονται απρόθυμα να διαβάσουν ή να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες. Όσοι έχουν δυσκολία επεξεργασίας ακουστικών πληροφοριών μπορεί να έχουν δυσκολία να μάθουν να μιλούν ή να καταλαβαίνουν την ομιλούμενη γλώσσα και ως εκ τούτου, αγωνίζονται να ακολουθούν οδηγίες ή να ανακαλούν πληροφορίες.

Σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης για μαθησιακές δυσκολίες

Υπάρχουν αποκαλυπτικά σημάδια ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι σε επιφυλακή για τον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών:

· Αδιάκοπη προσπάθεια σε ακαδημαϊκές επιδόσεις τους από τάξη σε τάξη, σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους.
· Ένα οικογενειακό ιστορικό με μαθησιακές δυσκολίες ή καθυστέρησης λόγου.
· Απογοήτευση, αποφυγή ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορική αντίδραση, ειδικά για τις ακαδημαϊκές καταστάσεις.
· Δυσκολία στην ομιλία και τις γλωσσικές δεξιότητες. Η καθυστέρηση στην ομιλία μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι μαθησιακής δυσκολίας.
· Δυσκολεύεται να θυμηθεί λεπτομέρειες από μια ιστορία που διαβάζει.
· Δυσκολία αποτύπωσης ιδεών στο γραπτό λόγο ή ακόμη και στον προφορικό λόγο.
· Ανάμειξη της σειράς των γραμμάτων ή λέξεων κατά τη σύνταξη ή την ομιλία.

Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα συστήνουν ένα μοντέλο τύπου «περιμένετε και θα δούμε». Αν υποψιάζεστε ότι ένα παιδί έχει μαθησιακή δυσκολία, αναλάβετε δράση αμέσως. Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί μια τυπική διαδικασία αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού. Οι γονείς από την πλευρά τους καλούνται να μάθουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν για τη μαθησιακή δυσκολία των παιδιών τους. Συστήνεται η προσέγγιση άλλων γονέων ή ομάδων υποστήριξης που ασχολούνται με παρόμοιες προκλήσεις, δεδομένου ότι μπορεί να είναι εξαιρετικές πηγές πληροφόρησης και υποστήριξης.