Προσοχή! Μην καταναλώνετε αυτό το λάδι – Το Υπουργείο προειδοποιεί

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την Ιταλική Αρμόδια Αρχή, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία στο πιο κάτω αναφερόμενο τρόφιμο έχει εντοπιστεί η ουσία οξείδιο του αιθυλενίου, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας των τροφίμων.

  • Τρόφιμο: Σησαμέλαιο
  • Εμπορική επωνυμία: Crudigno
  • Βάρος: 500 ml
  • Αριθμός Παρτίδας: 2002306
  • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 23/07/2021

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν εντοπιστεί οποιεσδήποτε ποσότητες του συγκεκριμένου τροφίμου είτε στην εταιρεία διανομής είτε στους χώρους πώλησης, διαφαίνεται πως κάποια ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος ενδέχεται να βρίσκεται στην κατοχή καταναλωτών. Ως εκ τούτου, καλούνται οι καταναλωτές που πιθανόν να έχουν αγοράσει το εν λόγω προϊόν, όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες του τροφίμου για εύκολη αναγνώριση: