Πώς να αντιμετωπίσετε ένα αρνητικό παιδί

«Η δασκάλα του παιδιού μου (Β Δημοτικού) μού τηλεφωνεί συχνά και με ενημερώνει, ώστε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τον αρνητισμό που βγάζει το παιδί και το άσχημο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί σε προκλήσεις, όπως λέει ο ίδιος, κάποιων συμμαθητών του. Δεν ξέρω πώς να τον βοηθήσω… »

Απαντά η Βάσω Θεοφάνους, Σχολική Ψυχολόγος

Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η δασκάλα του παιδιού σας ενδιαφέρεται και είναι πρόθυμη να συνεργαστείτε με σκοπό την τροποποίηση και τη βελτίωση της συμπεριφοράς του. Έτσι, είναι σημαντικό να αντιδράσετε με ψυχραιμία και να εξηγήσετε στο παιδί με ήρεμο και απλό τρόπο τη σημασία των λέξεων που λέει, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσει πόσο προσβλητικές είναι και πόσο πληγώνουν και στεναχωρούν κάποιον, γιατί πολύ πιθανόν το παιδί σας να μη γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνουν οι λέξεις που λέει.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να θέσετε 1-2 μικρούς στόχους με το παιδί σας, τους οποίους θα δουλέψετε μαζί (σε συνεργασία και με τη δασκάλα αν προτιμάτε, αφού το πρόβλημα εμφανίζεται και στο σχολείο). Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν θα εφαρμόζει το συγκεκριμένο στόχο (π.χ. για το άσχημο λεξιλόγιο) τότε είναι σημαντικό να γνωρίζει από προηγουμένως ότι κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται κάποια αρνητική συνέπεια για τον ίδιο, όπως είναι η αφαίρεση προνομιών. Είναι σημαντικό να είναι προετοιμασμένο για τις συνέπειες οποιασδήποτε αρνητικής συμπεριφοράς, το οποίο θα μεταφερθεί στον ίδιο με ένα ήρεμο και σταθερό τρόπο.

Σε περίπτωση που συνεχίζει να χρησιμοποιεί άσχημο λεξιλόγιο, τότε μια αρνητική συνέπεια για τον ίδιο θα ήταν ίσως η απομάκρυνσή του από το παιχνίδι. Παράλληλα, αφού σας ανέφερε ότι το κάνει στις προκλήσεις κάποιων συμμαθητών του, τότε θα ήταν χρήσιμο να μάθει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να εκφράζει τη δυσαρέσκεια και το θυμό του (π.χ. να απομακρυνθεί από την κατάσταση και να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις ή να ζητήσει βοήθεια από τη δασκάλα του, αντίστροφη μέτρηση, βαθιές αναπνοές). Τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επαινείτε όταν αντιληφθείτε ότι μείωσε τη χρήση άσχημου λεξιλογίου.