Μήπως το παιδί σας δυσκολεύεται στην ανάγνωση;

«Ο γιος μου έχει πρόβλημα με την ανάγνωση επειδή αναπτύσσεται πιο αργά ή επειδή έχει μαθησιακές δυσκολίες;»

Απαντά η Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια Κέντρων ikid

Το κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε «καθυστέρηση» στην ανάπτυξη είναι λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα: Ποιες είναι οι σχετιζόμενες με την ανάγνωσηεργασίες που φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο στην επιτυχία του γιου σας; Μπορεί να αναγνωρίζει πολύ συνηθισμένες λέξεις, να προφέρει νέες λέξεις, να συνδυάζει ήχους γραμμάτων και να καταλαβαίνει το νόημα των λέξεων (με ή χωρίς άντληση στοιχείων από τα συμφραζόμενα);

Ο δάσκαλος του παιδιού σας πιθανόν να μπορεί να σας διαφωτίσει σχετικά με τις ανησυχίες σας με βάση πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει από εξέταση. Το σχολείο ίσως προτείνει την εξέταση για ανίχνευση μαθησιακής δυσκολίας που σχετίζεται με την ανάγνωση (γνωστή ως δυσλεξία) αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και εσείς θα μπορούσατε να ζητήσετε την διενέργεια αξιολόγησης οποιαδήποτε στιγμή. Μην βιάζεστε όμως να προχωρήσετε στην εξέταση! Μερικές φορές η αλλαγή διδασκαλίας στην τάξη ή η συζήτηση με εξειδικευμένους επαγγελματίες μπορεί να αρκεί για να οδηγήσει τον γιο σας στομονοπάτι της επιτυχίας.