Εγκρίθηκε το σχέδιο «Προίκα του Μωρού» – Πώς θα ωφεληθούν οικογένειες και παιδιά

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε το σχέδιο «Προίκα του Μωρού», το οποίο αποσκοπεί στη μείωση της υλικής στέρησης και τον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών και παιδιών.

Με βάση το Σχέδιο, στις επωφελούμενες οικογένειες θα παρέχονται δωρεάν καθορισμένα βασικά καταναλωτικά αγαθά για τις ανάγκες των παιδιών τους και συνοδευτικά μέτρα. Η εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου αναμένεται να συμβάλλει:

α) Στη μείωση της υλικής στέρησης και τον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών και ειδικά των επωφελούμενων παιδιών.

β) Στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των επωφελούμενων οικογενειών και ειδικά των επωφελούμενων παιδιών.

γ) Στην υγιεινή διαβίωση και τη σωστή ανάπτυξη των επωφελούμενων παιδιών.

δ) Στον ευρωπαϊκό στόχο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την καταπολέμηση της φτώχειας ή/και του κοινωνικού αποκλεισμού, και κατ’ επέκταση στον εθνικό στόχο της Κύπρου για την καταπολέμηση της φτώχειας ή/και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ε) Στην υποστήριξη της ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής του κράτους.

Η δαπάνη του Σχεδίου αναμένεται να ανέλθει στα €3.6 εκ., ποσό το οποίο θα αντληθεί από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα και αφότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.