Αρχίζουν σήμερα οι εγγραφές στο ΓΕΣΥ – Τι συμβαίνει τελικά με τους Παιδιάτρους;

Από σήμερα (Τετάρτη 24 Απριλίου) αρχίζει η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο νέο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν με την εγγραφή τους να επιλέξουν και τον προσωπικό τους γιατρό από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Κύπριοι πολίτες
  • Ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας
  • πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι έχουν αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας
  • τα μέλη της οικογένειας των πιο πάνω κατηγοριών
  • πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας

Η πρώτη φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου με την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η δεύτερη φάση υλοποίησης του Σχεδίου θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου 2020 με την δευτεροβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ενημερώνει ότι με την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, μέσω του λογισμικού συστήματος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενεργοποιήσουν την εγγραφή τους και να επιλέξουν Προσωπικό Ιατρό από τα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ.

Η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον δικαιούχο ή οικείο του πρόσωπο, είτε με καθοδήγηση από τον Προσωπικό Ιατρό της επιλογής του κάθε δικαιούχου.

Εγγραφή στα μητρώα παιδιάτρων και έφηβοι

Σύγχυση επικρατεί για την εγγραφή στα μητρώα παιδιάτρων, καθώς οι εγγραφές για τα παιδιά θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου και όχι στις 24 Απριλίου, όπως των ενηλίκων. Τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, ωστόσο, συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα ενηλίκων με πολλούς να μπερδεύονται…

Για διάκριση μεταξύ ιατρών για ενήλικες και παιδιάτρων ως προς τον χρόνο εγγραφής δικαιούχων στους καταλόγους τους, όμως, κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ).

Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), η εγγραφή παιδιών μεταξύ 15 και 18 χρόνων σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού για ενήλικες αρχίζει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 πριν την έναρξη της εγγραφής τους σε παιδίατρους, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

«Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) επισημαίνουν ότι σύμφωνα με Ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, η εγγραφή παιδιών μεταξύ 15 και 18 χρόνων σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού για ενήλικες αρχίζει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 ΠΡΙΝ την έναρξη της εγγραφής τους σε παιδιάτρους η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.

ΠΙΣ και ΠΕΚ αναγνωρίζουν ότι ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος παρέχει δικαίωμα στους γονείς να επιλέξουν για αυτή την ηλικιακή ομάδα παιδιών είτε ιατρό για ενήλικες είτε παιδίατρο και για το λόγο αυτό στηλιτεύει τη διάκριση μεταξύ των 2 ως προς τον χρόνο εγγραφής δικαιούχων στους καταλόγους τους.

Η διάκριση αυτή ενδέχεται να ωθήσει γονείς όπως σπεύσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους μεταξύ 15 και 18 σε Προσωπικούς Ιατρούς για ενήλικες πριν τους δοθεί η ευκαιρία να επιλέξουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδίατρο».

Δείτε την ανακοίνωση στο Facebook: