Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα καλλυντικά – Είναι επικίνδυνα για την υγεία σας

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:

Skin cream

BiTЭKC

ROSKOŠNOJE PITANIJE “Argan i Mindal”

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστο

Batch numbers: 1041
Barcode: 4810153020062

Το προϊόν έχει αποσυρθεί διότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI), οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά από τη χρήση. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

MARBERT

24H AQUA BOOSTER 03 Medium

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστο

Batch numbers: 140099
Barcode: 4085404510313400

Το προϊόν έχει αποσυρθεί διότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI), οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά από τη χρήση. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Skin-lightening product

Ultra Glow

Fade Cream

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστο

Batch numbers/Barcode:

1AL7

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται πιο κάτω:

Ηνωμένες Πολιτείες
Το προϊόν έχει αποσυρθεί διότι περιέχει 2% υδροκινόνη.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Sun cream

Sun Tropic

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστο

Batch numbers/Barcode:

401052/ 5017371146393

Περιγραφή:

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI) οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δε ξεπλένονται μετά τη χρήση. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Sun cream

Sun Tropic

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστο

Batch numbers/Barcode: 506017/ 5017371147949

Περιγραφή:

Το προϊόν έχει αποσυρθεί διότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI), οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά από τη χρήση. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

MARBERT

24H AQUA BOOSTER

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 02 Light

Batch numbers:

140667
Barcode:

4085404510306

Περιγραφή:

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI), οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά από τη χρήση. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Για τα πιο πάνω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό όπως σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα, να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 22608606 και 22608663.