Υπουργός Παιδείας: Κερδίζουμε το στοίχημα των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο σχολείο

Ως τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας χαρακτήρισε ο υπουργός, Πρόδρομος Προδρόμου τη μετάβαση στη  μετάβαση στην ψηφιακή εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση, καθώς και την ανάπτυξη συναφών ολιστικών πολιτικών στον πυρήνα της εκπαίδευσης.

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση», που διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Προδρόμου ανέφερε το δημόσιο σχολείο στην Κύπρο, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα της ενσωμάτωσης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και μπορούμε πλέον να αξιολογήσουμε αυτή την εμπειρία ως μια ακόμη σημαντική κατάκτηση.

Η διεθνής επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως εξάλλου και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και άλλοι διεθνείς οργανισμοί αποδίδουν μεγάλη σημασία στην προώθηση ανάλογων μορφών και εκφάνσεων γραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες δυνατότητες μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία του κόσμου, επεσήμανε.

Σημείωσε ότι η αναπάντεχη κρίση της πανδημίας δημιούργησε έκτακτες συνθήκες και ένα περιβάλλον που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε στην πράξη την ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

«Παράλληλα, με την απόλυτη ανάγκη να λάβουμε μέτρα υγειονομικής προστασίας στο σχολικό σύστημα, το ΥΠΠΑΝ προχώρησε σε πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες και διάφορες δυσκολίες και εμπόδια εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα. Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς αντιμετώπισαν βέβαια προβλήματα, συνολικά όμως ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόκληση και έχουμε ήδη αποκομίσει το όφελος αυτής της εμπειρίας, αλλά και πρακτικές που μπορεί να διαρκέσουν και να αξιοποιηθούν και στη συνέχεια», ανέφερε.

Παρά τις αρχικές ελλείψεις και αδυναμίες, μπορώ να πω με ικανοποίηση, σημείωσε, ότι λειτούργησαν σωστά αντανακλαστικά και οι δυνατότητες για εξ αποστάσεως διδασκαλία και ψηφιακή μάθηση ενεργοποιήθηκαν στη χώρα μας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δίνοντας μια απάντηση του σχολείου στην πανδημία.

Το δημόσιο σχολείο στην Κύπρο, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, συνέχισε, φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα της ενσωμάτωσης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και μπορούμε πλέον να αξιολογήσουμε αυτή την εμπειρία ως μια ακόμη σημαντική κατάκτηση.

Σημείωσε ότι η εμπειρία της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στη μάθηση αποτελεί πλέον μέρος της σχολικής ζωής και του σχολικού μας συστήματος. «Η ευθύνη, τώρα, βαραίνει τους ώμους της Πολιτείας, ώστε να αξιοποιήσει την εμπειρία και τη γνώση αυτή και να σχεδιάσει το μέλλον των σχολείων μας. Για τον λόγο αυτό, συστηματοποιούμε, οργανώνουμε, αναθεωρούμε όπου χρειάζεται και προωθήσαμε και συνεχίζουμε να προωθούμε δράσεις και πολιτικές που στρέφονται πλέον περισσότερο στην παιδαγωγική διάσταση. Πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή η οποία στο εξής πρέπει να θεωρείται και να καταστεί δεδομένη», πρόσθεσε.

Για τον σκοπό αυτό, σημείωσε, έχουν ήδη ληφθεί κάποιες αποφάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής και εφαρμόζονται.

Ανέφερε ότι καθοριστικό και πολύ μεγάλο βήμα αποτελεί η θέσπιση, με νομοθετική ρύθμιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το ΥΠΠΑΝ, συνέχισε, αντιμετώπισε τους κινδύνους όξυνσης των ανισοτήτων ή και της απειλής σχολικού αποκλεισμού, σπεύδοντας να φροντίσει για τον εξοπλισμό χιλιάδων μαθητών και μαθητριών που το χρειάζονταν με ψηφιακές συσκευές, για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως και για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο για μερικές χιλιάδες παιδιά που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα στο σπίτι τους.

Με τη συνεργασία της ΑΤΗΚ, σημείωσε, προχωρήσαμε στην απαραίτητη αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο για εκατοντάδες σχολεία που είχαν βέβαια κάποια σύνδεση, αλλά όχι επαρκή για τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο εξής όλα τα σχολεία έχουν επαρκή σύνδεση για σκοπούς ψηφιακής εκπαίδευσης.

«Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κάλυψης όλων των σχολείων ως προς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, με τη μετατροπή όλων των αιθουσών διδασκαλίας σε ψηφιακές τάξεις, μέσα από ένα πρόγραμμα που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η επιμόρφωση. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει τα ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα οποία συνεχίζονται και εμπλουτίζονται. Γίνεται λόγος για εμπλουτισμό διότι στο εξής δεν περιοριζόμαστε στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά δίνεται έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής για μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, , πρόσθεσε ο κ. Προδρόμου, οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, ένα πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση Μαθησιακών Ενοτήτων, με περιεχόμενο σε θεματικές που έχουν καθοριστεί μέσα από διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων, όσον αφορά στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιπρόσθετα, είπε, διάφορες διευθύνσεις και υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ προσάρμοσαν και οργάνωσαν εξ αποστάσεως συνέδρια, εργαστήρια και ημερίδες για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, όπως και γονείς και κηδεμόνες.

«Ως πολύ σημαντική αξιολογείται ακόμα η συνεχής ανάπτυξη και επικαιροποίηση του διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, αλλά και γονείς και κηδεμόνες στη μετάβαση σε ψηφιακά και διαδικτυακά περιβάλλοντα», τόνισε.

Ανέφερε, επίσης, ότι πρόσφατα είχε οργανωθεί ένα είδος πρόσθετου «ψηφιακού σχολείου», το οποίο λειτουργεί κάθε Σάββατο, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

«Η μετατόπιση στην ψηφιακή μάθηση είναι πια η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαιότητα και όχι κάτι πρόσθετο ή πολυτέλεια», τόνισε