Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Επιχορήγηση αγοράς τάμπλετ και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Επιχορήγηση αγοράς τάμπλετ και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιχορήγηση αγοράς τάμπλετ για μαθητές της Γ’ τάξης Δημοτικού και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για μαθητές της Β’ Γυμνασίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Σχολικών Μονάδων για την Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και των Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM».

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα παραχωρήσει χορηγία €100 για αγορά ταμπλετών για μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και χορηγία €300 για αγορά Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για μαθητές/τριες που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων. Η επιχορήγηση θα δοθεί στις οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου με ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους μέχρι €39000.

Όπως σημειώνεται, ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών θα ενισχυθεί μέσω της ενίσχυσης μαθητών/τριών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας https://www.moec.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις καλώντας τον αριθμό: 22800827. Επίσης, μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση msergides@schools.ac.cy.