Τι αλλάζει στα βιολογικά τρόφιμα; Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές που τα εμπιστεύονται στη διατροφή τους

Νέοι κανονισμοί για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα και για την προοπτική ανάπτυξης του τομέα συμφωνήθηκαν την Τετάρτη ανεπίσημα με τους διαπραγματευτές του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αύξηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών:

· Αυστηροί έλεγχοι κινδύνου κατά τη διαδικασία προμήθειας των προϊόντων οι οποίοι, κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου, θα γίνονται επί τόπου και θα αφορούν όλους τους προμηθευτές, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή μια φορά ανά διετία εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία απάτη τα τελευταία τρία χρόνια.

· Οι εισαγωγές να γίνονται κατά τα πρότυπα της ΕΕ: ​​οι ισχύοντες κανονισμοί που απαιτούν τη συμμόρφωση των τρίτων χωρών με παρόμοια αλλά όχι τα ίδια πρότυπα θα καταργηθούν σταδιακά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Προς αποφυγή ξαφνικής διακοπής προμήθειας, η Επιτροπή θα μπορούσε για μια -υπό ανανέωση- περίοδο δύο ετών να επιτρέψει τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ (π.χ. λόγω κλιματικών συνθηκών).

· Επιμόλυνση από φυτοφάρμακα: οι γεωργοί θα υποχρεώνονται να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επιμολύνσεων. Σε περίπτωση υποψίας μολύνσεων π.χ. ένα μη επιτρεπόμενο φυτοφάρμακο ή λίπασμα, το τελικό προϊόν δεν πρέπει να φέρει την οργανική σήμανση μέχρι να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν η μόλυνση ήταν σκόπιμη ή ο γεωργός δεν εφάρμοσε τα πρόσφατα προληπτικά μέτρα, τότε το προϊόν θα χάνει τον χαρακτηρισμό του οργανικού.

· Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος τα κατώτατα όρια για τις μη επιτρεπόμενες ουσίες στα βιολογικά τρόφιμα, όπως είναι τα φυτοφάρμακα, θα μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν, εάν επιτρέπουν στα βιολογικά προϊόντα κρατών μελών που συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κανόνων της ΕΕ έναντι των επιμολύνσεων και των εθνικών κατώτατων ορίων και, αν χρειαστεί θα μπορούσε να καταρτίσει σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση τους.

Προώθηση της παραγωγής οργανικών τροφίμων:

· Αύξηση της προμήθειας βιολογικών σπόρων και ζώων: η καλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων και ζώων θα πρέπει να αυξήσει την προμήθεια αυτών των προϊόντων έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των βιοκαλλιεργητών. Παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών σπόρων και ζώων στη βιολογική παραγωγή θα λήξουν το 2035, αλλά η προθεσμία λήξης θα μπορούσε να μετατεθεί είτε πιο πριν, είτε πιο μετά, ανάλογα με την αυξημένη διαθεσιμότητα των βιολογικών σπόρων και ζώων.

· Μικτές γεωργικές μονάδες: οι μονάδες που παράγουν τόσο συμβατικά, όσο και βιολογικά τρόφιμα θα μπορούσαν να επιτραπούν υπό τον όρο ότι οι δύο γεωργικές δραστηριότητες διαχωρίζονται με σαφήνεια και αποτελεσματικά.

· Ευκολότερη πιστοποίηση για μικροκαλλιεργητές: διαδικασίες ομαδικής πιστοποίησης σε μικροκαλλιεργητές θα διευκόλυνε τη ζωή τους και θα προσέλκυε περισσότερους από αυτούς στη βιολογική γεωργία.

«Μετά από 20 μήνες διαπραγματεύσεων καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη του βιολογικού τομέα και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά τρόφιμα. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι οι νέοι κανονισμοί θα αποφέρουν οφέλη τόσο για τους καταναλωτές της ΕΕ όσο και για τους βιοκαλλιεργητές«, δήλωσε ο Martin Häusling.

Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει τώρα να εγκριθεί από την Επιτροπή Γεωργίας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020.