Τελετές αποφοίτησης σε σχολεία και πανεπιστήμια: Πώς θα διεξαχθούν φέτος

αποφοίτηση

Στη βάση των τελευταίων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να διοργανωθούν τελετές αποφοίτησης τόσο σε σχολεία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όσο και σε πανεπιστήμια και άλλες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη διοργάνωση τελετών θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας και να ακολουθούνται οι οδηγίες για τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε συγκέντρωση.

Συγκεκριμένα, σε τελετές που διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους μπορεί να παρευρεθούν κατά την περίοδο 24 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου μέχρι 50 άτομα και κατά την περίοδο 7 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου μέχρι 75 άτομα, ενώ σε τελετές που διοργανώνονται σε ανοικτούς χώρους μπορεί να παρευρεθούν κατά την περίοδο 24 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου μέχρι 100 άτομα και κατά την περίοδο 7 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου μέχρι 150 άτομα.