Τα 3 στάδια ανάγνωσης που κάθε παιδί πρέπει να κατακτήσει στην Α’ Δημοτικού

ανάγνωση

Η Α’ Δημοτικού είναι ένα μεγάλο βήμα και μια μεγάλη αλλαγή για όλα τα παιδιά, η οποία όμως δεν προκαλεί άγχος μόνο σε εκείνα αλλά και στους γονείς.

«Θα προσαρμοστεί εύκολα το παιδί; Τι θα πρέπει να μάθει αυτή τη χρονιά και πώς θα είναι μέσα στην τάξη;», είναι μερικές μόνο από τις ανησυχίες των γονιών που τα παιδιά τους πηγαίνουν για πρώτη φορά Δημοτικό.

Από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου είναι η ανάγνωση και η γραφή.

Η λογοπαθολόγος – λογοθεραπεύτρια, Άντρη Χαραλάμπους, αναφέρει σε ανάρτησή της ποια είναι τα στάδια που θα πρέπει ένα παιδί να έχει κατακτήση όταν τελειώσει την Α’ Δημοτικού στην ανάγνωση.

Τα στάδια της ανάγνωσης στην Α’ Δημοτικού

Με την ένταξη του παιδιού στη Α’ τάξη, ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η ανάγνωση η οποία βέβαια ακολουθεί κάποια στάδια για να εδραιωθεί η ικανότητα και να τελειοποιηθεί.

  1. Αρχικά το παιδί αναγνωρίζει γράμματα, έπειτα συλλαβές, ακολούθως δισύλλαβες λέξεις και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μικρές προτάσεις.
  2. Ως τα Χριστούγεννα τα παιδιά είναι ικανά να συλλαβίζουν δισύλλαβες και τρισύλλαβες λέξεις.
  3. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς το παιδί είναι ικανό να διαβάζει με άνεση λέξεις, προτάσεις και μικρά κείμενα που του δίνονται.

Αν ένα παιδί παρατηρήσουμε ότι δυσκολεύεται πολύ στην ανάγνωση τότε είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό για να μας κατευθύνει σωστά ώστε το παιδί να μην δημιουργήσει μετέπειτα κενά που θα έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλου βαθμού μαθησιακές δυσκολίες.

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι η καλή ανάγνωση οδηγεί σε γρήγορη και σωστή γραφή.

Δείτε εδώ την αρχική ανάρτηση της ειδικού.