Ξεκίνησε η έκδοση μεταφρασμένων απολυτηρίων από τις σχολικές μονάδες

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπενθυμίζει ότι από σήμερα, Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, ξεκινά η έκδοση μεταφρασμένων απολυτηρίων απευθείας από τις σχολικές μονάδες στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά και Βουλγαρικά.

Η έκδοση απολυτηρίων σε ξένη γλώσσα είναι μια νέα υπηρεσία, η οποία προσφέρεται στους πολίτες για πρώτη φορά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με στόχο να διευκολύνει τους πολίτες και να τους απαλλάξει από άσκοπες μετακινήσεις, ώστε να εκδίδεται το απολυτήριο σε μετάφραση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

Η δυνατότητα έκδοσης των απολυτηρίων σε ξένες γλώσσες, απευθείας από τις σχολικές μονάδες, καλύπτει και αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, ως εκ τούτου και πολίτες που έχουν αποφοιτήσει από το Ενιαίο Λύκειο από τον Ιούνιο 2006 μέχρι σήμερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πλέον στο σχολείο από το οποίο αποφοίτησαν για την έκδοση σε μετάφραση. Στη συνέχεια, θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης τους για επικύρωση της υπογραφής του Διευθυντή του σχολείου. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίζει φωτογραφία που θα επικολλάται στο αντίγραφο. Στην περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ζητά το αντίγραφο, η φωτογραφία πρέπει να είναι πιστοποιημένη.