Κατόπιν ραντεβού η διάθεση σκευασμάτων για γάτες με λοιμώδη περιτονίτιδα

Τη χρήση ανθρώπινων φαρμακευτικών σκευασμάτων σε περιστατικά λοιμώδους περιτονίτιδας γάτων ενέκρινε το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών την οποία μετέδωσε το ΓΤΠ, σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν πρότασης που κατατέθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως διατεθούν για θεραπεία περιστατικών της λοιμώδους περιτονίτιδας των γάτων αποθέματα αντιϊκών σκευασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνταν από το Υπουργείο Υγείας.

Ως εκ τούτου οι συσκευασίες του σκευάσματος θα παραδοθούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από το Υπουργείο Υγείας και η διάθεσή τους θα γίνεται από τα κατά τόπο Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία στη βάση ραντεβού που οι πολίτες θα διευθετούν, εκ των προτέρων, καλώντας στα κατά τόπο τηλέφωνα των Επαρχιακών Κτηνιατρικών Γραφείων.

Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία

Στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 24 824555, στο Eπαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας στο 24 821275, στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας στο 22805241, στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού στο 25 819512 και στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου στο 26 821261.

Όπως σημειώνεται, η παραλαβή των σκευασμάτων θα γίνεται επ’ ωφελεία του κηδεμόνα/φροντιστή του ζώου, βάσει συνταγής που θα εκδίδεται από τον ιδιώτη κτηνίατρο που παρακολουθεί το ζώο και ακολούθως η ποσότητα του σκευάσματος θα εξασφαλίζεται από τον κηδεμόνα/φροντιστή του ζώου από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η κτηνιατρική συνταγή θα πρέπει να αναφέρει, τόσο τα στοιχεία του κηδεμόνα/φροντιστή του ζώου όσο και τα στοιχεία του ζώου, συνοδευόμενη από αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που θα επιβεβαιώνουν την ασθένεια του γάτου με λοιμώδη περιτονίτιδα, σχετική ιατρική γνωμάτευση του ιδιώτη κτηνιάτρου και υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα/φροντιστή του ζώου με την οποία επιβεβαιώνει υπεύθυνα, με όλες τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως του, πως, το ζώο που προσκόμισε στον ιδιώτη κτηνίατρο και για το οποίο εκδόθηκε η σχετική κτηνιατρική συνταγή για προμήθεια αριθμού δισκίων θεραπευτικού σκευάσματος, ευρίσκεται υπό την κηδεμονία και περαιτέρω φροντίδα του και είναι αυτό για το οποίο αποκλειστικά θα χρησιμοποιηθούν τα δισκία για ίαση του από τη λοιμώδη περιτονίτιδα των γάτων.

τιμη σκευασμάτων

Η τιμή των σκευασμάτων έχει καθοριστεί στα €100 ανά συσκευασία των 40 δισκίων ή/και €2,50 ανά δισκίο, ανάλογα του αναγκαίου αριθμού δισκίων που θα πρέπει, σύμφωνα με την κτηνιατρική συνταγή, να προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι η λοιμώδης περιτονίτιδα των γάτων (Feline Infectious Peritonitis – FIP) είναι μια ιογενούς αιτιολογίας πάθηση που προκαλείται από συγκεκριμένο στέλεχος κορωνοϊού που προσβάλει αποκλειστικά και μόνο τις γάτες. Η προσβολή των γάτων και ανάπτυξη του ιού εξελισσόμενη επιφέρει προοδευτικά την κατάληξη του ζώου.

Κατόπιν διερεύνησης του θέματος από μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο προκύπτει πως, για το τρέχον έτος παρατηρείται, συγκριτικά με το 2022, σημαντική αύξηση της συχνότητας περιστατικών προσβολής γάτων από τον ιό της λοιμώδους περιτονίτιδας.

Η διάθεση των σκευασμάτων θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία.

Διαβάστε επίσης:

Mπλε πανσέληνος σε τρεις αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου

Ας τα μεγαλώσουμε χωρίς να τους φωνάζουμε…