Καινοτομία στις Ιατρικές εξετάσεις για εγκύους: Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (NIPT: Noninvasive Prenatal Testing) είναι μια εξαιρετική ιατρική εξέλιξη, που μπορεί να αποτρέψει την αποβολή των υγιών εμβρύων μετά από μία επεμβατική προγεννητική εξέταση, όπως η αμνιοπαρακέντηση ή η δειγματοληψία χοριακής λάχνης.

Σε αντίθεση με τις επεμβατικές διαδικασίες που ακολουθούνταν τα προηγούμενα χρόνια, η καινοτομία του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου είναι ότι δεν ενέχει τον κίνδυνο αποβολής ή βλάβης στο έμβρυο. Πρόκειται για μία εξέταση διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα, με >99% ακριβή αποτελέσματα στην ανίχνευση γενετικών ανωμαλιών, σχεδόν ισοδύναμα με τις επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους όσον αφορά τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Ένα αξιόπιστο NIPT test, υψηλής ευαισθησίας, με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, 100 % ασφαλές και με μηδενικό ρίσκο είναι το Clarigo™ NIPT της Science Labs, της πρώτης Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, που παρέχει τη δυνατότητα σε ζευγάρια, να πραγματοποιήσουν την πιστοποιημένη κατά CE-IVD δοκιμασία Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου στην Ελλάδα.

Για όλα αυτά μας μίλησε ο κ. Παντελής Κωνσταντουλάκης, Μοριακός Βιολόγος.