Επιδότηση για νηπιαγωγεία: Πέραν των 3.000 αιτήσεων την πρώτη μέρα

Από τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου, έχει τεθεί στη διάθεση των γονέων των δικαιούχων παιδιών του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών η ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

3.122 αιτήσεις

Ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας έχουν υποβληθεί και εγκριθεί 3.122 αιτήσεις δικαιούχων παιδιών.

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ

Τονίζεται ότι η κάθε ηλεκτρονική αίτηση παιδιού θεωρείται ως υποβληθείσα για τους σκοπούς του Σχεδίου από την 1η μέρα του μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται και κατά συνέπεια οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 θα λάβουν την πλήρη επιδότηση για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και η επιχορήγηση θα εγκρίνεται με ισχύ από την αρχή του μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

διαδικασία υποβολής

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους γονείς είναι απλή και δεν απαιτείται η υποβολή οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι οι γονείς να είναι δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για το 2023 και να έχουν εγγράψει εκ των προτέρων το δικαιούχο παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο, και να γνωρίζουν τον εξαψήφιο αναγνωριστικό αριθμό της τάξης/τμήματος του παιδιού που θα τους δοθεί από τον βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον γονέα που έχει καταστεί δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου και για την πρόσβασή του στην πλατφόρμα, θα πρέπει απαραίτητα είτε να έχει δημιουργήσει και επιβεβαιώσει ενεργό προφίλ στην κυβερνητική πύλη www.gov.cy, είτε να έχει προβεί στην αντίστοιχη διαδικασία στην Πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ.

οδηγιες

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας, οι γονείς θα κληθούν να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν εξαψήφιο αναγνωριστικό αριθμό (δίνεται από τον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο), Ωράριο φοίτησης του παιδιού, Ημερομηνία εγγραφής, Ημερομηνία έναρξης φοίτησης, Τελικά μηνιαία δίδακτρα, περιλαμβανομένων όλων των σταθερών μηνιαίων χρεώσεων και αφαιρουμένων όλων των εκπτώσεων, κινητό τηλέφωνο γονέα και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενότητα «Συνήθεις Ερωτήσεις» στην ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ, στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3wLpo2P.
  • Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τους παρόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και εγκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών.
  • Ο κατάλογος με τους συνολικά 303 εγκεκριμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο Σχέδιο είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο https://bit.ly/3Q9P9AH.
  • Ο κατάλογος επικαιροποιείται καθημερινά με την προσθήκη βρεφονηπιακών σταθμών / νηπιαγωγείων των οποίων η εξέταση της αίτησης ολοκληρώνεται.
Διαβάστε επίσης:

Επιστροφή στο σχολείο: Προετοιμασία εκπαιδευτηρίων πόλης και επαρχίας Πάφου

«Μας λείπεις πολύ… Σήμερα θα γιόρταζες…»