Διαγωνισμός συγγραφής παραμυθιού για την ορεινή Κύπρο

Διαγωνισμό συγγραφής παραμυθιού με θέμα την ορεινή Κύπρο, προκήρυξε το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο διαγωνισμός αφορά παιδικό παραμύθι (Κατηγορία Α- Παιδιά μέχρι 12 χρόνων) και εφηβικό αφήγημα /μικρή ιστορία (Κατηγορία Β- έφηβοι και νέοι μέχρι 18 χρόνων).

Όπως αναφέρεται, το ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων θα αναλάβει την έκδοση των παραμυθιών που θα επιλεγούν σε ειδικό τόμο. Στους συμμετέχοντας θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 30η Νοεμβρίου 2023. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2024.

Οι γενικοί όροι του διαγωνισμού είναι:

 • Το θέμα του διαγωνισμού είναι παραμύθια από την ορεινή Κύπρο εμπνευσμένα από τους μύθους, τους θρύλους και τις παραδόσεις της ορεινής Κύπρου.
 • Τα έργα θα πρέπει να απευθύνονται σε παιδιά των αντίστοιχων με την κατηγορία ηλικιών και να διακρίνονται για τη λογοτεχνική τους ποιότητα την πρωτοτυπία, την εικονοπλαστική δύναμη και την καλλιέργεια της φαντασίας.
 • Η έκταση των έργων πρέπει να είναι από 2 – 5 δακτυλογραφημένες σελίδες (Α4, με διάστημα 1,5 εκ.). Η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει μέγεθος 12 και να είναι Times New Roman.
 • Τα παραμύθια θα πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική ή/και την κυπριακή διάλεκτο. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
  Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου, όπου επίσης σημειώνονται το είδος (παραμύθι/ καθώς και η κατηγορία στην οποία υποβάλλεται (Κατηγορία Α ή Κατηγορία Β).
 • Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/κοινότητα), το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο αποστέλλεται, δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό (μικρό) φάκελο. Πάνω στον μικρό φάκελο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα, ο διακριτικός αριθμός και ο διαγωνισμός για τον οποίο προορίζεται. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου να αναγράφεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ιδρύματός Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων (2023). Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
 • Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ταχ.Θυρίδα 24527 Λευκωσία 1300 ή Σολώνειο Κέντρο Βιβλίου Βυζαντίου 24,2064 Λευκωσία. Υπόψη Χριστιάνας Παπαχριστοδούλου.
 • Η κρίση των έργων θα γίνει από τριμελή Κριτική Επιτροπή, που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
 • Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2024 Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
 • Η υποβολή ενδιαφέροντος γίνεται στο email troodosculturefoundation@culture.gov.cy
Διαβάστε επίσης:

Ο Δήμος Λεμεσού βράβευσε σχολεία μαθητικού διαγωνισμού για κλιματική αλλαγή

Κατάσχεση 5.000 φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο σε διεθνή επιχείρηση!