Δείτε την εξάπλωση του κορωνοϊού από χώρα σε χώρα

Την πορεία εξάπλωσης του κορωνοϊού παρουσιάζει νέα υπηρεσία του ‘Ερατοσθένη’ και του ‘EXCELSIOR’.

Μετά την πλατφόρμα WebGIS, το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και το έργο «EXCELSIOR» H2020 Teaming, εγκαινιάζουν σήμερα τη λειτουργία νέας υπηρεσίας χαρτογράφησης της πορείας εξάπλωσης του κορωνοϊού από χώρα σε χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους στην ιστοσελίδα https://covid19.excelsior2020.eu, παράλληλα με την αναθεωρημένη πλατφόρμα WebGIS, που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 26 Μαρτίου και παρουσιάζει την καθημερινή εξάπλωση του COVID-19 σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η δημιουργία της νέας υπηρεσίας και της πλατφόρμας WebGIS αναπτύχθηκε από ερευνητές του Τομέα Γεωπληροφορικής (Geoinformatics) υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Χριστόδουλου Δανέζη, επικεφαλής του τομέα Γεωπληροφορικής του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης», υπεύθυνου του γραφείου διασύνδεσης με τις κρατικές υπηρεσίες και την βιομηχανία του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 Widespread Teaming και υπεύθυνου του εργαστηρίου Γεωδαισίας στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ του ΤΕΠΑΚ.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και το έργο «EXCELSIOR» H2020 Widespread Teaming δύνανται επίσης, εφόσον τους παραχωρηθούν δεδομένα από τις αρμόδιες αρχές, να προχωρήσουν σε χαρτογράφηση της πορείας εξάπλωσης και καταγραφή των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο, σε εκτίμηση της γεωγραφικής κατανομής των κρουσμάτων και επαφών, σε απεικόνιση της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων/ επαφών, στη δημιουργία θεματικών χαρτών ή γεωπύλης για την απεικόνιση της διασποράς των κρουσμάτων και σε κατάταξη περιοχών με βάση την επικινδυνότητα τους (π.χ. ανά επαρχία ή δήμο ή κοινότητα ή περιοχή).

Το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» και το έργο «EXCELSIOR» H2020 Widespread Teaming είναι πανέτοιμα στη διάθεση της Πολιτείας για περαιτέρω συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές, καταλήγει η ανακοίνωση.