Αυτός είναι ένας τέλειος τρόπος για να θυμούνται τα παιδιά το μάθημά τους

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι η αποστήθιση, το να μαθαίνουμε τεράστια κείμενα «απ’ έξω» είναι κάτι το στιγμιαίο. Μετά από λίγο καιρό, μπορεί να μη θυμόμαστε απολύτως τίποτα ή ελάχιστα πράγματα.

Υπάρχουν, όμως, τεχνικές, που μπορούν να βοηθούν τα παιδιά να θυμούνται εύκολα το μάθημά τους  και να τους εντυπώνεται καλά στη μνήμη. Κι αυτό δεν είναι άλλο από τα χρώματα και τα σύμβολα.

Η σελίδα «Μικρά Ανθρωπάκια» προτείνει τον κώδικα των χρωμάτων, με το χρώμα υποδεικνύει τη σειρά και την αντιστοιχία των λέξεων, ενώ οι παύλες οριοθετούν το χώρο, που διατίθεται για να γραφή.

Παράλληλα, η εικόνα βοηθάει στην κατανόηση του κειμένου και λειτουργεί ενισχυτικά στα παιδιά, που τους αρέσουν οι ζωγραφιές.

Είναι απλό, αλλά ίσως φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό για κάποια παιδιά.

Μικρά Ανθρωπάκια